Készpénzfizetés és kezelés a cégben

2013. Február 21.

A vállalkozás pénzkezelése – számlázott követelései kiegyenlítése, pénzügyi kötelezettségei teljesítése technikai értelemben alapvetően kétféle módon történhet: vagy bankszámlán, vagy készpénzben. Természetesen más teljesítési módok is vannak,  pl. beszámítás, engedményezés, de itt most a pénzkezelést tárgyaljuk.

A készpénzes fizetésre az adózás rendjéről szóló törvény külön szabályokat tartalmaz. A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie
a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást,
b) egyéb esetben az ötmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást. /Art. 17. § (9)/.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetés elfogadásával árukereskedelmi tevékenységet folytatni szándékozó szolgáltatók számára – a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - előírja, hogy a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségeik teljesítésére belső szabályzatot készítsenek, azt a felügyeletet ellátó szervvel hagyassák jóvá, amely egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba is veszi.  Kizárólag a nyilvántartásban szereplő árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.

A készpénzkezelés kapcsán  kell foglalkoznunk a házipénztárral.  A házipénztár egy virtuális fogalom, a vállalkozásban nyilvántartott (bekönyvelt) pénz – ha nincs a bankszámlán – akkor a házipénztárban van.  A házipénztár így inkább egy számviteli, nyilvántartási fogalom, független a pénz tárolási helyétől, ennek fizikai valóságától, hogy az egy páncélszekrényben, rácsozott helyiségben, vagy egy fémdobozban őrizzük a pénzt. Persze a pénzkezelési szabályzatokban erről is rendelkezni kell. A házipénztárban levő készpénz összegét  növeli a készpénzben megfizetett számláink összege, a bankszámláról készpénzben felvett összegek – csökkentik az általunk készpénzben kiegyenlített számlák összege, bankszámlára történő befizetések, valamilyen szerződés alapján átadott összegek. Miután a házipénztár a benne levő pénzzel együtt a vállalkozó tulajdona – így ez a személyes célú felhasználás szabad prédája is. Ezért van az, hogy milliós házipénztárak léteznek úgy, hogy a valóságban a pénz nincs meg. A nyilvántartás szerint van pénz – a valóságban nincs pénz.

Ezért a Számviteli törvény a fentiek szerint előírja, hogy a kötelezően megalkotandó   pénzkezelési szabályzatban  kell rendelkezni legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről.  Az adózás rendjéről szóló törvény pedig súlyos bírságokat állapított meg.  A jelenlegi szabályok szerint a nem magánszemély adózó  500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható,  ha a számviteli törvényben meghatározott pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket megsérti.

A házipénztári pénzkezelés kapcsán meg kell említeni az Szja törvény szabályozását is.
–Ha a cégtulajdonos kölcsönt vesz fel a saját cégétől, és a kikötött kamat nem éri el a jegybanki alapkamat + 5%-át (vagy ehelyett a bizonyítandó mértékű szokásos  piaci kamatot) akkor ez a kamatkedvezmény a magánszemélynél adóköteles jövedelem, amelyet a kifizető cég így köteles kezelni. (Szja 72.§/1/)
-Ha a magánszemély egy kifizetőtől – például a  cégből   készpénzt vesz fel későbbi elszámolásra, és ezzel 30 napon belül sem számol el, akkor ezt az ügyletet az Szja törvény úgy tekinti, mint egy „kölcsönt”, és az előbbiek szerint a kamatkedvezményből származó jövedelem szabályai szerint kell eljárni. (Szja tv. 72.§/4/ c./)

A kamatkedvezményből származó jövedelem után 2011-től a 16%-os szja mellett 27%-os egészségügyi hozzájárulást is fizetni kell. (1998:LXVI. tv. 3.§/1/ bb./)

« Vissza a tippekhez

Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Irodák Magyarországon

Keresse a V licenccel rendelkező könyvelőket!

V Pont bemutató:

Mérleg-Adó 2000 Könyvelő Iroda - Tatabánya logo

Mérleg-Adó 2000 Könyvelő Iroda - Tatabánya

Tatabánya

A Mérleg-Adó 2000 Könyvelő Iroda Tatabányán és környékén nyújt könyvelés, adóbevallás, bérszámfejtés, adótanácsadás szolgáltatást.

Cauldron Ügyvitel logo

Cauldron Ügyvitel

Sopron

Sokat gondolkodtunk annak idején, hogy vállalkozásunkat miként inditsuk úgy, hogy 15 - 20 éves, vállalati környezetben szerzett naprakész tudásunkkal valami újat adjunk a piacon a vállalkozások számára. Támogassuk őket a gazdasági döntéseikben, segitsük gazdálkodásukban, elvégezzük a könyveléssel és adózással összefüggő feladataikat. Klasszikus ügyviteli iroda vagyunk, de szerteágazó tapasztalattal, nincs olyan terület, amit ne tudnánk lefedni, vagy, amivel még nem találkoztunk.

TAMONKA Könyvelőiroda Kft logo

TAMONKA Könyvelőiroda Kft

Tataháza

Bár a vállalkozások vezetői a könyvelést a szükséges rossznak tartják, azért mi próbát teszünk arra, hogy más megközelítésből lássák munkánkat.
Célunk:
a könyvelési, bérügyviteli feladatok pontos elvégzése,
az ügyfelek információigényeinek gyors és maradéktalan kielégítése,
adótakarékos javaslatokkal a vállalkozások segítése.
Szolgáltatásunkat tudásunk legjavát adva végezzük, szakmai partnereink közreműködésével.

További vállalkozó szemléletű könyvelő irodák

Hirdetés: cegmenedzseles.hu