Az üzleti titok védelme

2013. Február 14.

Ahogy gyarapodik  és nő a vállalkozás – úgy lesz egyre fontosabb kérdés az üzletek titok megóvása, a gazdasági érdekek megvédése. Különösen,  ha közben már  meg is kellett élni néhány kellemetlen tapasztalatot, amely arról szólt, hogy alkalmazottaink vevőlistáinkkal, módszereinkkel – de akár azok nélkül is a konkurens vállalkozáshoz távoznak. Ez ellen azonban tehető néhány óvintézkedés.

Az üzleti titok  fogalma szerint a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette (Ptk. 81.§/2/).  Figyeljünk ez utóbbi, szubjektív  feltételre: ha nem teszünk semmit a magántitkaink védelme érdekében, akkor az nem részesülhet jogi védelemben, - jogilag nem is létezik.  Óvintézkedéseink hiányában a vállalkozás minden információja szabad préda. Az előbbiek szerint meghatározott üzleti titok részesül jogi védelemben.

Milyen intézkedésekkel tehető egy adat vagy információ üzleti titokká? Bármivel, egyoldalú utasítással, munkaszerződésben való rögzítéssel, vagy titokvédelmi szabályzattal – a lényeg, hogy ezekben írásba foglaltan legyen meghatározva a védendő információk köre – pl. a vevők név, cím és azonosító adatai, a beszállítók ilyen adatai,  a vállalkozás által alkalmazott technológia, eljárás megnevezése. Természetesen lényeges feltétel a munkavállaló kötelezése az így meghatározott üzleti titok megtartására, amelyet aláírásával szentesít. 

Tisztességtelen piaci  magatartásnak minősül az üzleti titok tisztességtelen módon való megszerezése,  felhasználása, jogosulatlanul mással közlése, nyilvánosságra hozatala. Az üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele - a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően - bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg. Bizalmi viszony különösen a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony és a tagsági viszony. Üzleti kapcsolat az üzletkötést megelőző tájékoztatás, tárgyalás, ajánlattétel akkor is, ha azt nem követi szerződéskötés.

A Munka Törvénye előírja, hogy a  munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

Szerző: Dr. Szabó Tibor

Ügyvéd, adószakértő, szakterülete az adó, gazdasági jog és a gazdasági büntetőjog. Az ország legjobb adójogászainak egyike. Az üzlet és a jog kérdéseivel nem csak a gyakorlatban foglalkozik, több sikerkönyv szerzője is:
Vagyongyarapodás és adóellenőrzés. Hogyan bizonyítsuk be vagyonunk adózott forrását? (2007)
A cégmenedzselés kézikönyve (2011)
Ha az olvasó úgy érezné, hogy az egyes írásokban adótrükkökre és jogi kiskapukra lelt – a szerző ezt cáfolja: csak leírta a szabályokat.
Honlapja: www.drszabotibor.hu

« Vissza a tippekhez

Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Irodák Magyarországon

Keresse a V licenccel rendelkező könyvelőket!

V Pont bemutató:

LIBRA Account-Team Kft logo

LIBRA Account-Team Kft

Makó

2001. óta állunk rendelkezésére a Csongrád megyei kisvállalkozásoknak, egyéni és társas vállalkozásoknak valamint őstermelőknek és családi gazdálkodóknak. A 2011.évtől non-profit szervezetek, egyesületek könyvvitelét is vállalja könyvelőirodánk.
Átfogó adó-, TB-, jogi és számviteli ismeretekkel rendelkező szakemberekből álló csapatunk várja a vállalkozókat.

Beritax Kft logo

Beritax Kft

Pécs

A BERITAX Könyvelőiroda elsősorban Baranya megyei vállalkozásoknak teljeskörű számviteli szolgáltatás ellátására vállal megbízást.

Távkönyvelés lehetőségével bizalommal várjuk egyéb települések vállalkozásait is!

Érdekünk, hogy hosszú távú és eredményes munkakapcsolatot alakítsunk ki ügyfeleinkkel, és elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal.

Célunk továbbá, hogy a vállalkozások megfelelő hatékony segítséget kapjanak üzleti döntéseikhez.

BEDE KÖNYVELŐIRODA logo

BEDE KÖNYVELŐIRODA

Budapest XIII. kerület

A könyvelés felelősségteljes feladat, nagy megtiszteltetés számomra minden megbízás. Kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy ügyfeleink maradéktalanul elégedettek legyenek folyamatos szolgáltatásainkkal, érezzék, hogy minden esetben számíthatnak a „könyvelőre”. Vállaljuk, hogy a háttérben keményen dolgozunk azért, hogy megbízónk vállalkozása hatékonyabban működjön. A vonatkozó jogszabályok betartását garantáljuk, megnyugtató egy vállalkozást annak tudatában irányítani, hogy a „cég könyvelése re

További vállalkozó szemléletű könyvelő irodák

Hirdetés: Egyénivállalkozó